Preview Mode Links will not work in preview mode

Hästfilosofipodden


Jun 23, 2022

Ett önskeämne!

Misslyckande, så vanlig känsla. Press från oss själva, omgivningen och sociala medier på att vi borde göra mer och vara bättre? Det går ju så bra för alla andra hela tiden...

I det här avsnittet pratar vi misslyckanden. Vad lägger vi i begreppet och hur kan vi hantera misslyckanden som tränare. 

Hanna och Louise bjuder på egna exempel när de själva känner av de jobbiga känslorna av misslyckande.

Och visst går det att göra något konstruktivt av misslyckanden också!?