Preview Mode Links will not work in preview mode

Hästfilosofipodden

Nov 10, 2022

Det är en av flera lyssnarfrågor vi fått in. Vi lyfter detta och går vidare in på ämnet kring vad som driver ett beteende. Är det alltid så lätt att se om ett beteende är drivet av positiv eller negativ förstärkning?