Preview Mode Links will not work in preview mode

Hästfilosofipodden

Nov 19, 2021

Ett önskeavsnitt!

Vi pratar om hur vi gör för att lyckas med lastträning, och är båda överens om att byggblock är vägen!

Vad är då byggblock? Lyssna för att få reda på det, och hur du kan lägga upp träningen för att lyckas med lastträningen - också långt bort ifrån transporten.