Preview Mode Links will not work in preview mode

Hästfilosofipodden

Aug 2, 2021

Varför uppstår det och hur kan man undvika det eller hantera det om det uppstår?

Vi delar med oss av egna erfarenheter och våra hästar låter som monster - trots att de såklart absolut inte är det!